Wyszukiwarka dokumentów

Zamówienie publiczne poniżej 14 tys. euro nie objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 
Projekt umowy

I. Koncepcja centralnego sterowania ruchem w Legnicy


 1. Koncepcja centralnego sterowania ruchem w Legnicy – część opisowa 
 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 3. Projekt elektryczny sieci łączności

  - trasa przyłącza do światłowodu sterowników drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Witelona – Młynarska

  - trasa przyłącza do światłowodu sterowników drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Piastowska – Chojnowska – Dziennikarska

  - trasa przyłącza do światłowodu sterowników drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu II Armii WP – Kręta

  - przebieg projektowanej sieci światłowodowej – zakres arkuszy map

  - trasa przyłącza do światłowodu sterowników drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Piastowska – Senatorska

  - trasa przyłącza do światłowodu sterowników drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Wrocławska – Jordana

  - trasa przyłącza do światłowodu sterowników drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Plac Wolności, Jaworzyńska – Gwarna – Muzealna, Skarbka – Mickiewicza 

  - przebieg trasy istniejącego kabla sieci LEGMAN 

  - trasa przyłącza do światłowodu sterowników drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Piłsudskiego – Gwiezdna

  - trasa przyłącza do światłowodu sterowników drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu II Armii WP – Moniuszki

  - trasa przyłącza do światłowodu sterowników drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu II Armii WP – Rzemieślnicza

  - trasa przyłącza do światłowodu sterowników drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Pocztowa – Brama Głogowska – Piastowska oraz Piastowska – C.Skłodowskiej

  - trasa przyłącza do światłowodu sterowników drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Pl. Wilsona oraz Libana – Pocztowa – Kartuska

 4. Przedmiar robót - oferta sieci łączności 
 5. Przedmiar robót – oferta systemu detekcji 
 6. Kosztorys inwestorski uproszczony sieci łączności 
 7. Kosztorys inwestorski uproszczony systemu detekcji 
II. Program funkcjonalno-użytkowy

 1. Program funkcjonalno-użytkowy – Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w mieście Legnica 
 2. Program funkcjonalno-użytkowy – Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica 
 3. Program funkcjonalno-użytkowy – Kosztorys inwestorski Etap I i Etap II 
 4. Opis stanu technicznego urządzeń inżynierii ruchu wraz ze wskazaniem wymaganych zmian w stosunku do stanu istniejącego, w perspektywie budowy centralnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w mieście