Wyszukiwarka dokumentów

Zapytanie ofertowe dotyczącego zaprojektowania, wykonania i montażu dwóch wolnostojących, kolorowych tablic informacyjnych o wymiarach: 200 cm wys. x 250 cm szer., promujących projekt „Przebudowa ul. Gniewomierskiej jako I etap budowy obwodnicy południowo-wschodniej Legnicy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.