Wyszukiwarka dokumentów

Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania, wykonania i montażu kolorowej dwustronnej tablicy pamiątkowej oraz naklejek informacyjnych z folii samoprzylepnej promujących projekt pn.: „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – budowa ogrodu zabaw dla dzieci współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu O dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.