Wyszukiwarka dokumentów

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zabudowie zbiornika kontenerowego z odmierzczem na olej napędowy wraz ze stanowiskiem do naboru i spustu paliwa z wymaganymi instalacjami w odrębie działki nr 137/17 obręb Kartuzy, miasto Legnica w granicach terenów zamkniętych