Wyszukiwarka dokumentów

o zamiarze likwidacji Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy przy ul. Lotniczej 26, przeniesieniu kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich oraz rozwiązaniu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy przy ul. Lotniczej 26.