Wyszukiwarka dokumentów

w sprawie zmiany nazwy Technikum Mechanicznego w Legnicy, przeniesienia kształcenia w zawodzie technik ochrony środowiska, zamiarze likwidacji Technikum Ochrony Środowiska i zamiarze likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego - szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.Henryka Pobożnego w Legnicy.