Wyszukiwarka dokumentów

o zamiarze likwidacji Gimnazjum Nr 11 w Legnicy, rozwiązaniu Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Legnicy, włączeniu Technikum Nr 1 do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy.