Wyszukiwarka dokumentów

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych , pn. "Budowa odcinka linii kablowej 20kV ze stacji transformatorowej R-231 do stacji R234 w Legnicy".