Wyszukiwarka dokumentów

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) odcinek 4: km 58+974 - 79+164.