Wyszukiwarka dokumentów

Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczętym etapie pierwszym konsultacji społecznych projektu związanego z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko Projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.).