Wyszukiwarka dokumentów

Prezydent Miasta Legnicy zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że został podany do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem pod zabudowę stacją transformatorową.