Wyszukiwarka dokumentów

Prezydent Miasta Legnicy zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że został podany do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym przysługującego Skarbowi Państwa udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości lokalowej oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu Gminy Legnica