Wyszukiwarka dokumentów

Prezydent Miasta Legnicy godnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy.