Wyszukiwarka dokumentów

Komunikat Biura Prezydenta Miasta Legnicy

Komunikat Biura Prezydenta Miasta Legnicy

 
          Biuro Prezydenta Legnicy informuje, że realizując zadania dotyczące komunikacji społecznej oraz promocji miasta - poprzez informowanie opinii publicznej m. in. o najważniejszych wydarzeniach oraz działalności Gminy, Prezydenta, Urzędu Miasta, miejskich instytucji i placówek, ogłasza (zgodnie z art. 4 pkt. 3 lit. g, h, pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zmówień publicznych) nabór ofert medialnych, dotyczących współpracy w tym zakresie na rok 2009.
 
          Oferty mediów prasowych i elektronicznych należy składać do dnia 16 grudnia 2008 roku w Biurze Prezydenta Miasta (Urząd Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8, II p., pok. 212).
 
          Wybór ofert oparty będzie na analizie rynku medialnego, analizie finansowej, analizie potrzeb promocyjnych i informacyjnych Urzędu oraz rosnącym zapotrzebowaniu mieszkańców na wiedzę związaną z samorządem i życiem miasta.
 
          Przy wyborze partnerów medialnych wzięte będą pod uwagę następujące kryteria: pozycja na lokalnym i regionalnym rynku medialnym, zasięg oddziaływania (w tym specyfika grup odbiorców, do których medium dociera), profesjonalizm i rzetelność działania, oferowane kanały i różnorodność form przekazu, wiarygodność, zaufanie odbiorców oraz ocena ich skuteczności, a także jakości wcześniejszej z nimi współpracy.
 
          Lista wybranych partnerów zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie
www.legnica.eu, a warunki współpracy z nimi ustalone będą w drodze dwustronnych negocjacji.