Wyszukiwarka dokumentów

obwieszczenie o wydaniu decyzji: - uchylającej decyzję, sygn. PAB.IV.7331-179/06 z dnia 30.11.2006r., zmienionej decyzją PAB.IV.7331-179/1/06 z dnia 23.01.2007r., - umarzającej postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu NZOZ Ośrodek Neuropsychiatrii Dziecięcejw Legnicy przy ul. Tatrzańskiej 38.