Wyszukiwarka dokumentów

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Zamiejską z ul. Spółdzielczą – etap III wraz z oświetleniem i odwodnieniem” zlokalizowanej na terenach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 272/3 – obręb Nowe Osiedle i nr 16/15 – obręb Bartoszów.