Wyszukiwarka dokumentów

Prezydent Miasta Legnicy informuje, że istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania dla organizacji społecznych działających na terenie Legnicy kilku wycofywanych z użytku zestawów komputerowych będących w posiadaniu tutejszego Urzędu.

Prezydent Miasta Legnicy informuje, że istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania dla organizacji społecznych działających na terenie Legnicy kilku wycofywanych z użytku zestawów  komputerowych będących w posiadaniu tutejszego Urzędu.
 
Pisemne wnioski o przydzielenie sprzętu składać należy w pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Legnicy w terminiedo 10 kwietnia br.
 
Lista przygotowanych do przekazanie zestawów wraz z parametrami technicznymi w/w sprzętu znajduje się w referacie ds. osób niepełnosprawnych tutejszego Urzędu w pokoju nr 14 i 15 tel. 076 7212254 lub 076 7212255.
 
W przypadku zbyt dużej liczby chętnych w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski organizacji działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych oraz podmiotów współpracujących z Urzędem  w realizacji zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym  i  wolontariacie.