Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XL/345/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości