Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XL/346/09 Rady Miejskiej Legnicy z dna 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Legnicy