Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XL/350/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki oraz wystawienia weksla „in blanco” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja płyty Rynku i ulic przyległych”