Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XL/355/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Legnicy.