Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XLI/361/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze