Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XLI/364/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.