Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XLI/365/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Lotniczej w Legnicy