Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XLI/367/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Legnicy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu