Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała nr XLIII/371/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 2 września 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy”.