Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XLV/375/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty targowej.