Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XLV/379/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie i sposobu ich pobierania.