Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR XLVI/382/09 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 26 października 2009 r.w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych