Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR XLVI/383/09 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 26 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania