Wyszukiwarka dokumentów

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kompostowni odpadów w systemie pryzmowym KUSS na terenie w Legnicy przy ulicy Rzeszotarskiej (dz. 11/1 obr. Pawice)