Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XLVI/389/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - terenu dawnej rzeźni przy ul. Ścinawskiej w Legnicy.