Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XLVI/390/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – kwartału zabudowy ograniczonego ulicami Pocztową, Kolejową, Dworcową i Bramą Głogowską