Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XLVI/391/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych