Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XLVII/394/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.