Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR XLVII/397/09 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia.