Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR XLIX/411/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 22 lutego 2010 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum Legnicy – dla terenów U4.3 i MU11.4.