Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR XLIX/416/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3 w Legnicy.