Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR XLIX/417/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010 – 2012” Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Legnicy.