Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR XLIX/418/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy.