Wyszukiwarka dokumentów

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii kablowej n.n. od stacji R-230-14 do SK-1 przy ul. M.C. Skłodowskiej w Legnicy .