Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR L/426/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy.