Wyszukiwarka dokumentów

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii kablowej 20kV L-273 pod dnem rzeki Kaczawy w rej. ul. Ogrodowej i Krętej w Legnicy.