Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR LII/438/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.