Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR LV/452/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej Legnicy