Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR LVI/455/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 26 lipca 2010r w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Legnicy.