Wyszukiwarka dokumentów

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznych kolidujących z zagospodarowaniem działki 746/9 obr. Czarny Dwór w Legnicy.