Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR LVI/461/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 26 lipca 2010r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia.