Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR LVI/463/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 26 lipca 2010r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby okręgów wyborczych wielomandatowych, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej Legnicy.