Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR LVII/469/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów w Legnicy - dla jednostki oznaczonej symbolem A22 MU